Jak zwiększyć NEAT ( ang. non-exercise activity thermogenesis)?

NEAT co to jest?

Jest to jeden z elementów na które składa się całkowita przemiana materii, jest to poza wysiłkowa aktywność fizyczna obejmująca różne czynności życia codziennego, jeszcze inaczej to termo geneza niezwiązana z wykonywaniem konkretnych jednostek treningowych (trening siłowy, bieganie etc). Są to czynności takie jak: sprzątanie w domu, spacer z psem, schylanie się by podnieść dziecko, wchodzenie i schodzenie po schodach, spacer do sklepu, przemieszczanie się do pracy, po biurze, robienie zakupów, prasowanie, zmywanie naczyń. NEAT(z ang. Non-exercise activity thermogenesis) jest bardzo indywidualnym „wskaźnikiem”,różni się między dwiema osobami o takich samych parametrach antropometrycznych, płci czy wieku.

1. Organizm człowieka został zaprojektowany do przemieszczania się, chodzenia, biegania, poruszania się w różnych płaszczyznach, podnoszenia ciężarów, czy skakania.

W ciągu kilku minut, pod kątem genetycznym, przez okres zaledwie 200 lat ludzie zostali posadzeni na krzesła/fotele przed komputery/wpatrzeni w telefony w bardzo niekorzystnych pozycjach przyczyniających się do wad postawy...

Edukacja, praca i środowisko domowe promują siedzący tryb życia u podatnych na to osób, czyli nie owijając w bawełnę, u większości! U tych osób termo geneza aktywności niezwiązanej z ćwiczeniami (NEAT) jest tłumiona, a zdrowie jest w dużym niebezpieczeństwie. Liczne badania wskazują, że przerywanie długo trwającego przebywania w pozycji siedzącej, szybkimi i krótkimi czynnościami ruchowymi o niskiej, bądź umiarkowanej intensywności (np. zmiany pozycji, przejście się po biurze) jest jednym z bardzo skutecznych narzędzi prowadzących do zwiększenia NEAT!

Siła dowodów związanych z siedzącym trybem życia i otyłości sugeruje, że NEAT spadło wraz z urbanizacją i modernizacją. Obecni ludzie, którzy mieszkają w miastach, pracują w biurach są w większości siedzący. Niski NEAT można powiązać z siedzącym trybem życia, a więc niższym dziennym wydatkiem energetycznym niż osoba o podobnej wielkości z wysokim NEAT.

Osoba, która nie zwiększa NEAT w okresie dostarczania większej puli kalorii, prawdopodobnie zyska większą tkankę tłuszczową niż osoba mająca wyższy NEAT. Oczywiste jest, że istnieją centralne mechanizmy regulacji NEAT. Biorąc pod uwagę powyższe należy wdrożyć kompleksowe podejście społeczne, aby odwrócić siedzący tryb życia w domach, szkołach, pracy etc…

2. Światowa epidemia otyłości w ostatnich dziesięcioleciach jest przyczyną poważnych problemów zdrowotnych.

Poza nieprawidłową dietą, zmniejszona aktywność fizyczna i siedzący tryb życia są związane z otyłością i rozwojem chorób towarzyszących, takich jak cukrzyca typu 2.

Termo geneza aktywności niezwiązanej z ćwiczeniami (NEAT) jest bardzo zmiennym składnikiem dziennego całkowitego wydatku energetycznego (CPM) i zasadniczo funkcją czynników środowiskowych i indywidualnych. To, czy nadmierne spożycie kalorii systematycznie wpływa na aktywność niezwiązaną z ćwiczeniami, jest kwestią dyskusyjną, podczas gdy ujemny bilans energetyczny z powodu dobrowolnego ograniczenia kalorii może go zmniejszyć.

Ponieważ aktywność fizyczna przyczynia się do utrzymania masy ciała i zapobiegania przywracaniu nadmiernej masy ciała po dietach redukcyjnych, zwiększenie termo genezy (NEAT) bez aktywności fizycznej może stanowić obiecujące narzędzie do kontroli masy ciała.

3. NEAT jest wysoce zmiennym składnikiem codziennego TEE, a niski poziom NEAT wiąże się z otyłością.

NEAT poprawia styl życia, a różnice w czynnikach indywidualnych i środowiskowych mogą znacząco wpływać na dzienny wydatek energetyczny.

Dlatego w przyszłości należy przeprowadzić dobrze zaprojektowane badania, które koncentrują się na indywidualnym podejściu behawioralnym w celu zwiększenia NEAT. Konieczne jest lepsze zrozumienie ilości i intensywności NEAT potrzebnych do ochrony przed otyłością i chorobami metabolicznymi w kontekście różnic płci i wieku. Należy również zbadać wykonalność NEAT w odniesieniu do termo genicznego potencjału czynności przypominających wiercenie się przy bardzo niskim obciążeniu pracą dla różnych grup (starszych, młodszych), w różnych warunkach (miejsce pracy, dom, transport). Wreszcie wymagane są próby interwencyjne w celu wykazania, czy znaczny wzrost NEAT jest związany z poprawą odpowiednich biomarkerów.

Źródło:

1. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-61552-3_7

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK279077/

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6058072/