Rodzaje treningu ze względu na drogi i metody rozwijania siły mięśniowej

Planowanie treningu siły mięśniowej Jest skorelowane ze starannym określeniem wielu elementów mających wpływ na efektywność danej formy wysiłku fizycznego. Elementy należy dopasować do wieku osoby oraz celu, jaki ma zostać osiągnięty. Do fundamentalnych składników metodyki treningu siły mięśniowej należą środki treningowe, liczba powtórzeń w serii, częstotliwość treningu, wartość intensywności wysiłku, jako procent liczby powtórzeń